Szkolenia dla kupców i specjalistów działu zakupów

Negocjacje zakupowe | Skuteczny specjalista działu zakupów

Dlaczego warto szkolić i rozwijać umiejętności negocjacyjne kupców oraz specjalistów ds. zakupów?

Szkolenia dla kupców i specjalistów działu zakupów, a w konsekwencji rozwój umiejętności negocjacyjnych pracowników działu zakupów to obecnie jeden z istotniejszych kierunków zwiększania marży, a przez to zysku i wartości firmy. Często zdarza się, że nawet wyspecjalizowany kupiec, który osiąga dobre rezultaty w negocjacjach z dostawcą, odwołując się do własnego doświadczenie i intuicji, po uporządkowaniu wiedzy i wyćwiczeniu umiejętności ma szansę na wprowadzenie świadomych, powtarzalnych efektywnych działań i technik, które zwiększą rezultaty biznesowe podczas rozmów negocjacyjnych z dostawcą.
Szkolenia dla kupców i specjalistów działu zakupów | Negocjacje zakupowe | Skuteczny specjalista działu zakupów

"Skuteczny specjalista działu zakupów"
Warszawa, 13-14.05.2024

"Negocjacje zakupowe"
Kraków, 03-04.06.2024

Szkolenia dla kupców i specjalistów działu zakupów

Szkolenia dla kupców i specjalistów działu zakupów trener Mirosław Plak realizuje w dwóch wariantach:

"Negocjacje zakupowe"

Zobacz program szkolenia:

"Skuteczny specjalista działu zakupów"

Zobacz program szkolenia:

Zarys programów szkoleń dla kupców i specjalistów działu zakupów

Sposób realizacji szkoleń i stosowane metody szkoleniowe

Szkolenia: „Negocjacje zakupowe” i „Skuteczny specjalista działu zakupów” prowadzone są w warsztatowej formie, która nastawiona jest na rozwój praktycznych umiejętności negocjacyjnych z dostawcą. Podczas szkoleń na uczestników czeka wiele ćwiczeń (indywidualnych, w parach oraz zespołowych) oraz symulacji negocjacyjnych.
Symulacje negocjacyjne pozwalają na zweryfikowanie własnych umiejętności i możliwości, odkrycie stron wymagających rozwoju oraz przećwiczenie nowo poznanych technik rozmów z dostawcą. Po każdej symulacji uczestnicy otrzymują informację zwrotną od siebie nawzajem i od trenera. Sekwencja następujących po sobie symulacji pozwala na usprawnienie działań i poprawę ewentualnych obszarów wymagających poprawy oraz wdrożenie kolejnych, nowo poznanych technik.

Miejsca realizacji szkoleń otwartych

Szkolenia otwarte realizowane są w pięciu miastach w Polsce.

Negocjacje zakupowe

Skuteczny specjalista działu zakupów

Miejsca realizacji szkoleń zamkniętych

Szkolenia zamknięte realizowane są na terenie całej Polski.
Szkolenia zamknięte dla kupców i specjalistów działu zakupów dają możliwość indywidualnego ustalenia miejsca i terminu szkolenia dla pracowników Państwa firmy.
Szkolenie może się odbyć zarówno w siedzibie firmy, jak również w wynajętej sali szkoleniowej w hotelu lub ośrodku szkoleniowo-konferencyjnym.

Przeczytaj artykuł trenera Mirosława Plaka na temat negocjacji zakupowych

„Jeśli zasiądziesz do stołu negocjacyjnego mówiąc, że znasz ostateczną prawdę i wiesz jak powinno wyglądać finalne rozwiązanie, nie osiągniesz nic.”
Harri Holkeri