Trener biznesu

Trener biznesu Kraków | Mirosław Plak

Trener biznesu Mirosław Plak

Trener biznesu Mirosław Plak realizuje szkolenia dla firm biznesowych oraz instytucji publicznych. Szkolenia prowadzi w formie warsztatowej z wykorzystaniem interaktywnych technik szkoleniowych angażujących uczestników. W trakcie realizacji warsztatów stawia na praktyczne aspekty rozwijanych umiejętności. Ćwiczenia indywidualne i zespołowe, testy, symulacje, moderowane dyskusje, prezentacje multimedialne, praca z kamerą i nagraniami audio (na życzenie i za zgodą uczestników), elementy superwizji, wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk to tylko niektóre z elementów, które są integralną częścią kursów realizowanych przez trenera.
Szkolenia w Krakowie:
W swojej pracy jako trener biznesu, Mirosław Plak wykorzystuje sprawdzone metody i techniki działań biznesowych wykorzystywanych w wielu firmach w Polsce i na świecie, poparte własnym doświadczeniem i sukcesami podczas pracy w firmach biznesowych.

Doświadczenie zawodowe trenera

Wykształcenie trenera

Trener biznesu Mirosław Plak - szkolenia dla firm i instytucji

SCHECTERS Szkolenia | Firma szkoleniowa z Krakowa | Kursy i warsztaty biznesowe

Firma szkoleniowa SCHECTERS Szkolenia z siedzibą w Krakowie realizuje szkolenia biznesowe dla firm oraz instytucji publicznych i administracji na terenie całej Polski.
Sprawdź zakres i tematykę szkoleń i kursów biznesowych realizowanych przez trenera biznesu na witrynie firmy SCHECTERS Szkolenia:
Trener biznesu Kraków

Trener biznesu Mirosław Plak - szkolenia otwarte i zamknięte

Trener Mirosław Plak prowadzi szkolenia w formie otwartej i zamkniętej. W zależności od potrzeb dostosowuje formę warsztatów tak, aby jak najefektywniej wykorzystać sytuację szkoleniową do możliwości pełnego rozwoju umiejętności zawodowych uczestników.
Dowiedz się więcej na temat specyfiki, zakresu oraz lokalizacji szkoleń otwartych realizowanych przez trenera biznesu na podstronie „szkolenia otwarte”:

„Jeśli jesteś gotów robić tylko to, co jest łatwe, życie będzie trudne. Ale jeśli jesteś gotów robić to, co jest trudne, życie będzie łatwe.”
T. Harv Eker